Skip to main content

Hitachi

Hitachi Astemo, Ltd.

Hitachi Astemo Aftermarket Japan

Hitachi Astemo Aftermarket Japan

10-14, 2-chome Shinonome, Koto-ku Tokyo 135-0062 Japan

Hitachi Astemo Electric Motor Systems

Hitachi Astemo Electric Motor Systems, Ltd.

2477 Takaba, Hitachinaka-shi, Ibaraki 312-0062 Japan

Hitachi Astemo Hanshin

Hitachi Astemo Hanshin

13-6 Sanda-shi, Hyogo 669-1339 Japan

Hitachi Astemo High Cast

Hitachi Astemo High Cast

2-106-145 Goto, Waga-cho Kitakami-shi, Iwate 024-0335 Japan

Hitachi Astemo Business Solutions

Hitachi Astemo Business Solutions

4-7-1 Onna, Atsugi-shi, Kanagawa 243-8510 Japan

Hitachi Astemo Misato

Hitachi Astemo Misato

89-1 Aza-Wakabayashi, Hondoshiromawari, Misato-cyo, Senboku-gun, Akita 019-1512 Japan

Hitachi Astemo & Nagano

Hitachi Astemo & Nagano

22th Floor, Hitachi Solutions Tower B, 4-12-6 Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002 Japan

Hitachi Astemo Atsugi Brake Systems

Hitachi Astemo Atsugi Brake Systems

4-7-1 Onna, Atsugi-shi, Kanagawa 243-8510 Japan

Hitachi Astemo Watari

Hitachi Astemo Watari

1-5, Doda, Okuma-koya, Watari-cho, Watari-gun, Miyagi 989-2324 Japan 

Hitachi Astemo Nasu

Hitachi Astemo Nasu

818, Kanaga, Nasukarasuyama-shi, Tochigi 321-0632 Japan

Hitachi Astemo Sendai

Hitachi Astemo Sendai

Sendai Aobadori Bldg. 4F, 3-3-5 Ichibancho, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi 980-0811 Japan

Hitachi Astemo Valve

Hitachi Astemo Valve

1-9-1, Maruyama, Isogo-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 235-0011 Japan

Hitachi Astemo Uki

Hitachi Astemo Uki

1, Toyono-machi Shimogo, Uki, Kumamoto 861-4304,Japan

Hitachi Astemo Seiko

Hitachi Astemo Seiko

182-2, Hirazawa, Hadano, Kanagawa 257-0015,Japan

Hitachi Astemo Ueda

Hitachi Astemo Ueda

840 Kokubu, Ueda City, Nagano, 386-0016 Japan

Hitachi Astemo Sanada

Hitachi Astemo Sanada

8075 Sanada-machi Soehi, Ueda-shi, Nagano-ken, 386-2203, Japan

Ishii Corporation

Ishii Corporation

6-3103-3 Higashiko, Seiro-machi, Kitakanbara-gun, Niigata-ken, 957-0101, Japan