Skip to main content

Hitachi

Hitachi Astemo, Ltd.

 • DR&D/Design
 • PManufacturing
 • SSales

Hitachi Astemo Aftermarket Japan

Hitachi Astemo Aftermarket Japan

(Former:Hitachi Auto Parts & Service Co., Ltd.)
 • S

10-14, 2-chome Shinonome, Koto-ku Tokyo, 135-0062, Japan

Hitachi Astemo Electric Motor Systems

Hitachi Astemo Electric Motor Systems

(Former:Hitachi Automotive Electric Motor Systems, Ltd.)
 • D
 • P
 • S

2477 Takaba, Hitachinaka-shi, Ibaraki 312-0062 Japan

Hitachi Astemo Hanshin

Hitachi Astemo Hanshin

(Former:Hitachi Automotive Systems Hanshin, Ltd.)
 • D
 • P
 • S

13-6 Sanda-shi, Hyogo 669-1339 Japan

Hitachi Astemo High Cast

Hitachi Astemo High Cast

(Former:Hitachi Automotive Systems High Cast, Ltd.)
 • P
 • S

2-106-145 Goto, Waga-cho Kitakami-shi, Iwate 024-0335 Japan

Hitachi Astemo Business Solutions

Hitachi Astemo Business Solutions

(Former:Hitachi Automotive Systems Business Service, Ltd.)
 • S

4-7-1 Onna, Atsugi-shi, Kanagawa 243-8510 Japan

Hitachi Astemo Akita Misato

Hitachi Astemo Akita Misato

(Former:Akita Showa Industry, Ltd.)
 • P

89-1 Aza-Wakabayashi, Hondoshiromawari, Misato-cyo, Senboku-gun, Akita 019-1512 Japan

Hitachi Astemo & Nagano

Hitachi Astemo & Nagano

(Former:Hitachi Automotive Systems & Nagano, Ltd.)
 • S

Nagano Keiki Ningyo-cho Building, 2-14-8, Ningyo-cho, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo, 103-0013, Japan

Hitachi Astemo Atsugi Brake Systems

Hitachi Astemo Atsugi Brake Systems

(Former:Chassis Brakes International Japan)
 • D
 • S

4-7-1 Onna, Atsugi-shi, Kanagawa 243-8510 Japan

Hitachi Astemo Watari

Hitachi Astemo Watari

(Former:Keihin Manufacturing Corporation)
 • P

1-5, Doda, Okuma-koya, Watari-cho, Watari-gun, Miyagi 989-2324 Japan

Hitachi Astemo Nasu

Hitachi Astemo Nasu

(Former:Keihin Nasu Corporation)
 • P

818, Kanaga, Nasukarasuyama-shi, Tochigi 321-0632 Japan

Hitachi Astemo Sendai

Hitachi Astemo Sendai

(Former:Keihin Electronics Technology Inc.)
 • D

Sendai Aobadori Bldg. 4F, 3-3-5 Ichibancho, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi 980-0811 Japan

Hitachi Astemo Valve

Hitachi Astemo Valve

(Former:Keihin Valve Corporation)
 • D
 • P
 • S

1-9-1, Maruyama, Isogo-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 235-0011 Japan

Hitachi Astemo Uki

Hitachi Astemo Uki

(Former:SHOWA KYUSHU CORPORATION)
 • P

1, Toyono-machi Shimogo, Uki, Kumamoto 861-4304,Japan

Hitachi Astemo Seiko

Hitachi Astemo Seiko

(Former:Showa Seiko Co., LTD.)
 • P

182-2, Hirazawa, Hadano, Kanagawa 257-0015,Japan

Hitachi Astemo Ueda

Hitachi Astemo Ueda

(Former:Nissin Brake Systems Co., LTD)
 • D
 • P
 • S

840 Kokubu, Ueda City, Nagano, 386-0016 Japan

Hitachi Astemo Sanada

Hitachi Astemo Sanada

(Former:NISSIN APS Co., Ltd.)
 • P

8075 Sanada-machi Soehi, Ueda-shi, Nagano-ken, 386-2203, Japan

Ishii Corporation

Ishii Corporation

 • D
 • P
 • S

6-3103-3 Higashiko, Seiro-machi, Kitakanbara-gun, Niigata-ken, 957-0101, Japan